Συμβουλευτική  και Ψυχολογική υποστήριξη σε  ατομικό και οικογένειακο επίπεδο.

Συμβουλευτική ζεύγους.

Συμβουλευτική γονέων.

Προσωπική Ανάπτυξη και αυτογνωσία.

Back to top