Ορισμός της Ψυχικής υγείας

Ορισμός της Ψυχικής υγείας

Η ψυχική υγεία έχει οριστεί ως η καλή λειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, ατομικό, σωματικό, ψυχικό, πνευματικό, σύμφωνα με μια ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου, που τον βλέπει συνολικά και τον συνδέει με το περιβάλλον του.

Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων  του στη καθημερινή ζωή, της ωφέλιμης κοινωνικής του δράσης και συνεργασίας, της διατήρησης της σωματικής και πνευματικής του υγείας, καθώς και της ανάπτυξης χρήσιμων δεξιοτήτων και της δυνατότητας δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων και επικοινωνίας με τους άλλους.

Η ψυχική υγεία δημιουργεί εσωτερικά ευχάριστα συναισθήματα, χαρά, ευγνωμοσύνη, ικανοποίηση, ευδαιμονία. Η εξωτερική παρατήρηση δείχνει έναν άνθρωπο που ανταποκρίνεται με ευελιξία στις εξωτερικές συνθήκες και μπορεί να οργανώνει τη ζωή του βάσει κάποιων κανόνων , αξιών και στόχων.

Ενώ η ψυχική ασθένεια συνοδεύεται με δυσάρεστα συναισθήματα και προβλήματα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Θεόφιλος Φούκης.

Copyright © 2012 Φούκης Θεόφιλος   Αll rights reserved