Τι είναι η συμβουλευτική ψυχολογία

Τι είναι η συμβουλευτική ψυχολογία

Η συμβουλευτική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας, ο οποίος έχει ως στόχο του την ενίσχυση των δυνατοτήτων ατόμων και ομάδων, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καθημερινότητά τους και να προοδεύουν στην εξέλιξή τους.

Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της είναι η ανάπτυξη μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ του συμβούλου και του ανθρώπου ή της ομάδας που τον επισκέπτεται. Στη σχέση αυτή εξετάζονται, με πλήρη εχεμύθεια, τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο, διερευνώνται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά και διαπιστώνονται οι εσωτερικές κι εξωτερικές δυσκολίες, καθώς και οι δυνατότητες που υπάρχουν.

 Στη συνέχεια συζητούνται τρόποι δράσης και επίλυσης των ζητημάτων, ενισχύεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εφοδίων προς όφελος του ενδιαφερομένου και ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού του. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής του υγείας, η ανάπτυξη των ικανοτήτων του, η βελτίωση των σχέσεών του και η καλύτερη λειτουργικότητα και εξέλιξή του τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Θεόφιλος Φούκης.

Copyright © 2012 Φούκης Θεόφιλος   Αll rights reserved