Τι είναι η ψυχολογία

Τι είναι η ψυχολογία

Ο όρος ψυχολογία αποτελείται από δύο συνθετικά: «ψυχή» και «λόγος». Άρα είναι ο λόγος περί ψυχής, δηλαδή η έρευνα για τα ψυχικά φαινόμενα, έτσι όπως εμφανίζονται στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Αποτελεί, δηλαδή, μια επιστήμη που μελετά τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις συνήθειες, τις σχέσεις, τη συμπεριφορά, τις διαθέσεις, τα κίνητρα και τη δημιουργική δράση και λειτουργικότητα ενός ανθρώπου στο περιβάλλον του.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες επιστήμες, έτσι και η ψυχολογία διακρίνεται σε ερευνητικό και εφαρμοσμένο τομέα. Η εφαρμοσμένη ψυχολογία ασχολείται με την πρόληψη και τη θεραπεία.

Στη θεραπεία επιχειρείται η διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν σε ένα ατομικό ή κοινωνικό φαινόμενο, προκειμένου να γίνουν συνειδητοί οι λόγοι προέλευσής του και να προταθούν τρόποι σκέψης και δράσης, που να επιφέρουν αλλαγή, ισορροπία και πρόοδο.

Επίσης μελετάται η επίδραση που μπορεί να έχουν κάποια γεγονότα στους ανθρώπους, καθώς και ο τρόπος που αυτοί τα προσλαμβάνουν, τα ερμηνεύουν και αντιδρούν σε αυτά, με σκοπό την βέλτιστη δυνατή προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες, την εξομάλυνση των ψυχικών συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της διάθεσης και των συναισθημάτων τους.

Η ψυχολογία είναι λοιπόν μια ευρεία κοινωνική και ανθρωπιστική επιστήμη που έχει εφαρμογή σε κάθε επίπεδο και τομέα της ζωής και αφορά όλους τους ανθρώπους και όλες τις κοινωνίες. Ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης της, υπάρχουν και συγκεκριμένα είδη, όπως παιδαγωγική, κοινωνική, επαγγελματική, γενική κ.ά. Επίσης, ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται, διακρίνεται σε ψυχανάλυση, γνωστική, προσωποκεντρική, gestalt, συστημική, ομαδική, συμπεριφοριστική κ.ά.

Σκοπός της είναι η ψυχική υγεία και οι μέθοδοι ποικίλλουν, ανάλογα με το αντικείμενο και την προσέγγιση.

Θεόφιλος Φούκης.

Copyright © 2012 Φούκης Θεόφιλος   Αll rights reserved