Ονομάζομαι Θεόφιλος Φούκης και είμαι Ψυχοθεραπευτής στη Συνθετική Προσέγγιση.

Γεννήθηκα και πέρασα πάρα πολλά χρόνια της παιδικής και της ενήλικης ζωής μου στο εξωτερικό. Αυτό με βοήθησε να έρθω σε επαφή με διάφορες κουλτούρες και να αποκτήσω εμπειρία από διαφορετικές χώρες, πέρα από τη χώρα καταγωγής μου, την Ελλάδα.

Είμαι κάτοχος πτυχίου στη Συνθετική Συμβουλευτική και του Ευρωπαϊκού Διπλώματος COSCA (Counselling Skills Certificate), από το Napier University of Edinburgh.

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο τετραετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, πάνω στην Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία, την Εκπαίδευση Γονέων και στην Gestalt.

Παράλληλα με τις παραπάνω βασικές σπουδές μου, έχω παρακολουθήσει διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια, που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του συνθετικού μοντέλου το οποίο εξασκώ και το οποίο προσεγγίζει ολιστικά τον άνθρωπο, σε συναισθηματικό, σωματικό και γνωστικό επίπεδο, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία και εξέλιξη. Ενδεικτικά αναφέρω:

Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt, «Όνειρα και Σύμβολα» και «Ανάλυση Ονείρων» σύμφωνα με τον C.G.Jung, «Χρησιμοποιώντας τις πρώιμες αναμνήσεις» κατά Α. Adler, «Προσωποκεντρική θεωρία» του C. Rogers, «Συναλλακτική ανάλυση» κατά E. Berne, «Προγεννητική και περιγεννητική προσέγγιση», «Πένθος και απώλεια» , «Σώμα και ψυχοσωματικά», «Κρίσεις πανικού και η αντιμετώπισή τους», «Τεχνικές Χαλάρωσης & Διαχείρισης Στρες», «Θεραπευτική Ύπνωση: Στρατηγικές και Τεχνικές εφαρμογής της» κ.ά.

Είμαι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας) και της EAP (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας).

Έχω εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε κέντρα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και σε ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας.

H ψυχολογία είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, η οποία αναπτύσσεται ακολουθώντας τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις υπάρχουσες συνθήκες. Παρακολουθώ συστηματικά όλες αυτές τις καινούργιες εξελίξεις και συνεχίζω την προσωπική μου θεραπεία και εποπτεία προκειμένου να αναπτύσσω συνεχώς τόσο την ψυχοθεραπευτική μου παιδεία, όσο και τη διαδικασία της συνθετικής θεραπείας που εφαρμόζω.

 

Φούκης Θεόφιλος
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 298 107
 Περιοχή: Νεο Ψυχικό,Αθήνα